• Plazmafereza z podwójną filtracją (DFPP)
 • Plazmafereza łańcuchów lekkich
 • Dializa wątrobowa metodą CPFA
 • Afereza LDL i reofereza
 • Leukocytafereza adsorpcyjna
 • CRRT z obsługą cytrynianu za pomocą
  współczynników i automatyczną predylucją
Afereza lecznicza
i techniki nerkozastępcze
z najwyższej półki
Infomed HF 440
 • Plazmafereza bez suplementacji
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa terapii
 • Nowe możliwości leczenia
 • Korzystna refundacja leczenia
 • Jeden aparat do pełnej gamy zabiegów
 • Łatwa obsługa – język polski, ekran dotykowy, prosty interfejs
 • Pomoc techniczna 24/7
 • Szwajcarska jakość.
 • Japońska innowacyjność
Wskazania
Wskazania do aferezy leczniczej i zalecany schemat leczenia, wg standardów ASFA z 2013r.Pominięto wskazania transplantologiczne. W nawiasie „siła” zaleceń. DFPP w tym zestawieniu potraktowano jako odmianę TPE.
 • Zespół Guillain-Barre (1A) 5-6 TPE/DFPP, co 2-gi dzień

 • Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) (I, 1B) 8-10 reoferez (DFPP) 1-2/tydzień. Jedyne racjonalne leczenie postaci suchej. Z reguły trwały efekt po jednorazow cyklu terapii.

 • Ziarniniak Wegenera (RPGN z ANCA) 1A (dializowani)/1C (DAH). 6-9 zabiegów, co 1-2 dni, TPE/DFPP

 • Z. Goodpasture’a: 1B (nie wymagający dializy), 1C (DAH): leczenie minimum 14 dni, TPE/DFPP co 1-2 dni

 • Niedokrwistość autoimmunohemolityczna – ciepłe aglutyniny kat. III, zimne – kat.II, stopień rekomendacji 2C, co 1-2 dni do czasu uzyskania poprawy

 • Ostry zespół antyfosfolipidowy (2C) codziennie przez 3-5 dni TPE/DFPP

 • CIDP (przewlekła polineuropatia demielinizacyjna) (1B) 2-3 zabiegi TPE/DFPP tygodniowo do czasu uzyskania poprawy

 • Krioglobulinemia (2A) Co 1-3 dni, 3-8 TPE/DFPP

 • Rodzinna hipercholesterolemia (1A) afereza LDL co 1-2 tygodnie

 • FSGS (ogniskowe stwardnienie kłębuszków nerkowych) (1B) TPE/DFPP co 1-2 dni, 9 zabiegów,

 • HUS (zespół hemolityczno-mocznicowy) (2C) TPE/DFPP co 1-2 dni, w zespole zw. z infekcją kategoria III/IV, w idiopatycznym I/II.

 • OZT związane z hipertriglicerydemią ( kat. III, 2C), do rozważenia w wybranych przypadkach TPE/DFPP codziennie przez 1-3 dni.

 • Gammapatie monoklonalne z nadmierną lepkością (kat. I, 1B/1C) TPE (możliwe zastosowanie specjalnego plamafiltra!) codziennie do skutku

 • RPGN z obecnością kompleksów immunologicznych (kat. III, 2B), co 2-gi dzień, przez 1-2 tyg.

 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (kat. II/III , 1B/2B), 5-10 zabiegów leukocytaferezy adsorpcyjnej, 1 tygodniowo, można wykonać na zwykłym
  obwodowym kontakcie żylnym, zabieg trwa 1 godzinę, najlepszy efekt gdy zastosowane przed włączeniem steroidów systemowo

 • Miastenia i zespoły miasteniczne (Kat. I/II, 2A-2C), co 1-2 dni. Optymalne leczenie ciężkich zaostrzeń.

 • Lipoproteinemia Lp(a). Rzadkość, ale warto wykluczyć gdy b. silne rodzinne obciążenie chorobami związanymi z miażdżycą naczyń krwionośnych a nie
  występuje istotna hiperlipidemia, jedyne leczenie to aferezy LDL (usuwają Lp(a)) kat. 1B

 • Stwardnienie rozsiane – zaostrzenie (II, 1B), 5-7 zabiegów TPE/DFPP w okresie 14 dni.

 • Nefropatia w szpiczaku (2B) (można zastosować specjalny plazmafiltr do łańcuchów lekkich!) co1-2 dni

 • Ostre zapalenie n. II (1B), TPE/DFPP co 1-2 dni

 • Neuropatie demielinizacyjne związane z paraproteinemiami np. makroglobulinemia Waldenstroma (kat.I, IB/1C), TPE/DFPP, w przypadku IgM
  można zastosować specjalny frakcjonatora. 5-6 zabiegów, w dostępach co 2 dni

 • Choroby naczyń obwodowych, np. arteriosclerosis obliterans, stopa cukrzycowa: afereza LDL/reofereza 1-2 x w tygodniu, 10 zabiegów (III, 2C) Do
  rozważenia w wybranych przypadkach – rozsiana miażdżyca, zdyskwalifikowani z leczenia zabiegowego we względnie młodym wieku, współistniejące AMD

 • Plamica poprzetoczeniowa (III, 2C) TPE codziennie

 • Ciężka postać tocznia układowego bez zapalenia nerek (II, 2C) TPE/DFPP co 1-2 dni przez 1-3 tyg.

 • TTP (zakrzepowa plamica małopłytkowa) (I,1A!) TPE/DFPP codziennie min. 2-3 dni

 • Przełom tarczycowy (III, 2C) co 1-3 dni

 • Choroba Wilsona (I, 1C) TPE co 1-3 dni

 
 
Finansowanie

DFPP/TPE/reofereza/TPE
ze specjalnym plazmafiltrem
w szpiczaku (jako TPE)

Afereza LDL
z hospitalizacją

Inna afereza lecznicza
z hospitalizacją

Układowe choroby
tk. łącznej

Stopa cukrzycowa

Choroby zapalne
układu nerwowego

Choroby
neuronu ruchowego

Ciężkie choroby
zapalne jelit
   
Kontakt
Dane teleadresowe

Terim S.C.
ul. Królowej Jadwigi 50C/1
61-872 Poznań


Tel.: (+48) 61 2234858
e-mail: g.konieczny@terim.pl www.terim.pl